.

Nhà trong khu quy hoạch vẫn được cấp phép xây dựng nhà tạm

Thứ Tư, 17/03/2010, 17:49 [GMT+7]
.

Anh Trần Đình Cường ở xã Trà Đa- TP.Pleiku hỏi: Nhà tôi nằm trong khu quy hoạch thuộc diện phải giải tỏa di dời nhưng đến nay Nhà nước vẫn chưa triển khai thực hiện. Tôi muốn xây dựng lại nhà thì có được không?

Theo Điều 5 Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26-3-2009 của Bộ Xây dựng và Điều 23 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12-2-2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì việc cấp giấy phép xây dựng tạm chỉ áp dụng đối với những vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện. Trong nội dung giấy phép xây dựng tạm phải ghi rõ thời gian được phép tồn tại của công trình, hết thời hạn quy định trong giấy phép xây dựng tạm nếu Nhà nước chưa giải phóng mặt bằng thì công trình được phép tồn tại cho đến khi Nhà nước giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch, khi đó chủ đầu tư phải tự phá dỡ công trình, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ và chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ công trình.

Do đó, anh có thể nộp hồ sơ đến UBND cấp xã nơi dự định xây nhà tạm để được giải quyết.

Luật gia: Lê Văn Nhung

Bình luận (0)
.
.
.