.

Bà Lê Thị Cúc ở phường Hội Thương, TP.Pleiku (Gia Lai) hỏi: Tôi muốn chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần thì có phải thành lập mới công ty hay không?

Theo Điều 21 Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5-9-2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thì công ty TNHH có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quyết định của thành viên sáng lập công ty (với những điều kiện theo luật định).

Trường hợp công ty TNHH có ít hơn 3 thành viên, việc huy động thêm thành viên mới có thể thực hiện đồng thời với việc chuyển đổi công ty. Thành viên mới có thể là người nhận chuyển nhượng một phần vốn góp của thành viên hiện có hoặc là người góp thêm vốn vào công ty.

Hồ sơ chuyển đổi gồm  có: Giấy đề nghị chuyển đổi, quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty, điều lệ công ty, danh sách cổ đông sáng lập (nếu có) hoặc cổ đông phổ thông, hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thỏa thuận vốn góp đầu tư. Như vậy, bà không cần phải lầm thủ tục thành lập mới công ty. Bà có thể liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai để được xem xét, giải quyết việc chuyển đổi.

Khi đã chuyển đổi hình thức hoạt động, doanh nghiệp cũng phải bố cáo 3 kỳ liên tiếp trên báo.

Huỳnh Lê

Bình luận (0)
.
.
.