.

Phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với diện tích thực tế lớn hơn ghi trên giấy chứng nhận

Thứ Tư, 16/12/2009, 17:03 [GMT+7]
.

“Gia đình tôi được UBND huyện Đức Cơ cấp 240m2 đất từ năm 1992. Khi Nhà nước có chủ trương cấp và thay đổi bìa đỏ thì được cán bộ địa chính đo lại là 285,9m2 (nhiều hơn 45,9m2). Thửa đất này không thay đổi so với thời điểm cấp giấy tờ về quyền sử dụng đất ở, không có tranh chấp với người sử dụng đất liền kề, không khai hoang thêm, không mua bán thêm… Vậy, gia đình tôi có phải nộp thêm tiền sử dụng đối với phần diện tích nhiều hơn (45,9m2)” (bà Đoàn Thị Ngọc Lan, 137 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ).

Theo điểm a khoản 2 Điều 18 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp GCN QSDĐ, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thuờng, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi và giải quyết khiếu nại về đất đai thì “Truờng hợp ranh giới thửa đất hiện nay không thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề mà diện tích đo đạc thực tế khi cấp GCN nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì Giấy chứng nhận được cấp theo diện tích đo đạc thực tế; người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích nhiều hơn so với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất”.

Tuy nhiên, theo Điều 4 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất (và Thông tư hướng dẫn số 117/2004/TT-BTC ngày 7-12-2004 của Bộ Tài chính) thì căn cứ tính thu tiền sử dụng đất được xác định theo quyết định giao đất. Do đó, với diện tích nhiều hơn (45,9m2) chưa thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước từ năm 1992 nên gia đình bà phải thực hiện nghĩa vụ thuế (riêng đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm thì không phải nộp tiền sử dụng đất).

Huỳnh Lê


Bình luận (0)
.
.
.