.

Những đối tượng không có tên trong di chúc vẫn được thừa kế

Thứ Năm, 12/11/2009, 11:48 [GMT+7]
.

Bố tôi chết năm 2000 có để lại một khối tài sản là mảnh đất thuộc quyền sử dụng riêng của bố tôi. Trước khi chết bố tôi có lập di chúc cho hai anh em tôi được hưởng thừa kế toàn bộ khối tài sản của bố tôi để lại (Bố, mẹ tôi chỉ có hai người con là hai anh em tôi). Trong khi đó mẹ và ông nội, bà nội của tôi vẫn còn sống. Tôi xin hỏi: Mẹ và ông nội, bà nội của tôi không có tên trong di chúc do bố tôi lập có được thừa kế phần di sản của bố tôi để lại không? Nếu được hưởng thì chia như thế nào? (anh N.V.B ở phường Tây Sơn, thị xã An Khê hỏi).

Luật sư Mai Văn Tấn (Văn phòng luật sư Mai Nguyễn, 73 Wừu, TP.Pleiku) trả lời:

LS.Mai Văn Tấn. Ảnh: Lê Văn Nhung
Luật sư Mai Văn Tấn. Ảnh: Lê Văn Nhung

Khối tài sản mà cha anh chết để lại là mảnh đất thuộc quyền sử dụng riêng của cha anh. Khi cha anh qua đời có để lại di chúc nên khối tài sản (Di sản) của cha để lại được chia theo nội dung của bản di chúc.

Tuy nhiên, tại điều 669 Bộ luật Dân sự có quy định về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc: Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 (việc từ chối nhận di sản phải lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực; thời hạn từ chối di sản là 6 tháng, kể từ ngày mở thừa kế- NV) hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1, Điều 643 của Bộ luật Dân sự (người bị kết án về hành vi xâm hại tính mạng, sức khoẻ, ngược đãi nghiêm trọng… đối với người để lại di sản hoặc lừa dối, cưỡng ép, ngăn cản người để lại di sản…):

1. Con chưa thành niên, cha, mẹ ,vợ, chồng;

2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động.

Như vậy, nếu mẹ, ông nội, bà nội của anh không từ chối nhận di sản và họ không thuộc trường hợp không có quyền hưởng di sản thì họ vẫn được quyền hưởng phần di sản do cha anh để lại.

Phần di sản mà mẹ, ông nội, bà nội của anh mỗi người được hưởng được xác định như sau:

Nếu khối di sản của cha anh được chia thừa kế theo pháp luật thì được chia cho những người thừa kế ở hàng thứ nhất gồm: cha, mẹ, vợ và hai con của cha anh, tổng cộng gồm có 5 người. Khối di sản mà cha anh để lại được chia thừa kế theo pháp luật thành 5 suất bằng nhau, mỗi người trong hàng thừa kế thứ nhất nêu trên được hưởng 1 suất.

Vậy theo quy định tại điều 669 Bộ luật Dân sự thì mẹ, ông nội, bà nội của anh mỗi người sẽ được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật được xác định như trên.

Sau khi trừ đi phần di sản được chia cho những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc là mẹ, ông nội, bà nội của anh thì phần di sản của cha anh để lại sẽ được chia cho hai anh em anh theo kỷ phần được thể hiện tại bản di chúc.   


Bình luận (0)
.
.
.