.

Khi xí nghiệp sáp nhập phải chi trả trợ cấp cho người mất việc!

Thứ Ba, 06/10/2009, 10:11 [GMT+7]
.
LS.Mai Văn Tấn. Ảnh: Lê Văn Nhung
LS.Mai Văn Tấn. Ảnh: Lê Văn Nhung

*Do yêu cầu phát triển công ty trong tình hình mới, Xí nghiệp nơi tôi công tác nay sáp nhập với một xí nghiệp khác của cùng một công ty thành một xí nghiệp mới. Nếu xí nghiệp mới không tiếp tục ký hợp đồng với tôi mặc dù tôi đã công tác trên 10 năm nay thì quyền lợi của tôi được giải quyết như thế nào? (ông Hứa Văn Chuyên, phường Diên Hồng, TP.Pleiku).

Luật sư Mai Văn Tấn (Văn phòng luật sư Mai Nguyễn, 73 Wừu, TP.Pleiku) trả lời:

Khoản 1 Điều 17 Bộ luật Lao động có quy định: “Trong trường hợp do thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ mà người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên bị mất việc làm, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm đào tạo lại họ để tiếp tục sử dụng vào những chỗ làm mới; nếu không thể giải quyết được việc làm mới phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm, cứ mỗi năm làm việc trả một tháng lương nhưng thấp nhất cũng bằng hai tháng lương”.

Ngoài ra, Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18-4-2003 của Chính phủ có quy định:

Điều 11. Những trường hợp sau đây được coi là thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Bộ Luật Lao động:

1. Thay đổi một phần hoặc toàn bộ máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ tiên tiến có năng suất lao động cao hơn.

2. Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm dẫn đến sử dụng lao động ít hơn.

3. Thay đổi cơ cấu tổ chức: Sáp nhập, giải thể một số bộ phận của đơn vị.

Những thay đổi trên dẫn đến người lao động bị mất việc làm thì người sử dụng lao động có trách nhiệm đào tạo lại nghề cho người lao động để sử dụng vào công việc mới. Nếu không giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì người sử dụng lao động phải trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Bộ Luật Lao động và Điều 12, Điều 13 của Nghị định này.

Điều 12. Mức trợ cấp mất việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Bộ Luật Lao động được quy định như sau:

1. Trợ cấp mất việc làm được tính trên cơ sở mức lương quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương.

2. Thời gian để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian làm việc thực tế cho người sử dụng lao động đó đến khi bị mất việc làm. Trường hợp, người lao động trước đó có thời gian làm việc ở khu vực nhà nước mà chưa được nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm, thì thời gian đó chỉ được tính để nhận trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 42 của Bộ Luật Lao động. Khoản trợ cấp thôi việc này do Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm của đơn vị mà người lao động bị mất việc làm trả cùng trợ cấp mất việc làm.

Riêng đối với người lao động trong các doanh nghiệp thực hiện phương án sắp xếp lại và chuyển đổi theo các hình thức giao, bán, khoán, kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp và cổ phần hóa thì áp dụng theo các chế độ quy định về lao động của nhà nước đối với các trường hợp này.

3. Thời gian làm việc để được hưởng trợ cấp mất việc làm là từ đủ một năm (12 tháng) trở lên, nếu có tháng lẻ được quy định như sau:

a) Dưới 1 tháng không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm.

b) Từ 1 đến dưới 6 tháng được tính bằng 6 tháng làm việc để hưởng trợ cấp mất việc làm bằng 1/2 tháng lương.

c) Từ đủ 6 tháng trở lên được tính bằng 1 năm làm việc để hưởng trợ cấp mất việc làm bằng 1 tháng lương.

4. Trợ cấp mất việc làm và trợ cấp thôi việc được trả trực tiếp một lần cho người lao động tại nơi làm việc hoặc tại nơi thuận lợi nhất cho người lao động và chậm nhất không quá 7 ngày, kể từ ngày người lao động bị mất việc làm.

Đồng thời, Điều 15 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31-12-2002 của Chính phủ cũng quy định: “Tiền lương làm căn cứ tính các chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi sự việc xảy ra, gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có)”.

Căn cứ vào các quy định trên đây thì trường hợp của ông Hứa Văn Chuyên nếu xí nghiệp mới không tiếp tục ký hợp đồng với ông thì quyền lợi của ông được Xí nghiệp nơi ông công tác trước đây chi trả trợ cấp mất việc làm bằng 10 tháng lương. Mức lương được tính theo bình quân của 6 tháng liền kề trước khi ông bị mất việc làm bao gồm tiền lương cấp bậc, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

Vậy ông có liên hệ với Xí nghiệp nơi ông công tác để được giải quyết chế độ theo quy định.


Bình luận (0)
.
.
.