.

Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai trước khi chi trả thu nhập cho người lao động

Chủ Nhật, 19/07/2009, 05:05 [GMT+7]
.
Ông Nguyễn Xuân Phương- Chủ DNTN Xuân Phương, địa chỉ thôn An Thượng 3, xã Song An, thị xã An Khê hỏi: “Doanh nghiệp của tôi có chức năng trồng rừng và chăm sóc bảo vệ rừng. Thời gian qua, doanh nghiệp của tôi có hợp tác trồng rừng với một số đối tác khác đến sản phẩm cuối cùng (khai thác). Trong đó, doanh nghiệp tôi chỉ có công lao động thuê mướn theo thời vụ.

Như vậy, người lao động có phải chịu thuế nhân công lao động không? Nếu có thì thủ tục nộp thuế như thế nào?

Ông Dương Đình Hòe-  Trưởng phòng Tuyên truyễn, hỗ trợ người nộp thuế (Cục thuế Gia Lai) trả lời:
 
Ông Dương Đình Hòe. Ảnh: Văn Nhung
Ông Dương Đình Hòe. Ảnh: Văn Nhung
Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quy định thu nhập từ tiền lương, tiền công là một trong các khoản thu nhập chịu thuế TNCN. Do đó, người lao động tại doanh nghiệp có thu nhập từ tiền lương, tiền công là khoản thu nhập chịu thuế TNCN.

Thủ tục nộp thuế bao gồm cả trách nhiệm của người lao động và doanh nghiệp. Trình tự được thực hiện như sau:

- Đối với người lao động: Từng cá nhân lập tờ khai đăng ký mã số thuế, bảng đăng ký giảm trừ gia cảnh, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc (nếu có) nộp tại doanh nghiệp.

- Đối với doanh nghiệp: Có trách nhiệm tổng hợp tờ khai đăng ký thuế, bảng đăng ký giảm trừ gia cảnh, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc (nếu có) của người lao động trong doanh nghiệp và nộp cho cơ quan thuế.

Doanh nghiệp có trách nhiệm trước khi chi trả thu nhập cho người lao động thực hiện khấu trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người lao động. Kê khai thuế hàng tháng; thời hạn nộp kê khai thuế TNCN gửi cơ quan thuế và nộp thuế vào Kho bạc Nhà nước chậm nhất là ngày 20 của tháng kế tiếp. Thực hiện quyết toán thuế năm, thời hạn chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, doanh nghiệp liên hệ với Chi Cục thuế thị xã An Khê để được hướng dẫn kịp thời.
Lê Văn Nhung (ghi)
Bình luận (0)
.
.
.