.
Bạn Huỳnh Nguyễn Nhật Lãm hỏi: “Em đã tốt nghiệp lập trình viên quốc tế của FPT-APTECH, Hồ Chí Minh. Em muốn thi công chức ở Gia Lai. Cho em hỏi, em học lập trình viên thì ngạch nào và có cần chứng chỉ B Anh văn hay không? Môn thi công chức là môn nào” (nhatlamgl@gmail.com; điện thoại: 0988 348 311).

Theo Pháp lệnh Cán bộ công chức năm 2003, Nghị định 115/2003/NĐ-CP ngày 10-10-2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị; Nghị định 117/2003/NĐ-CP ngày 10-10-2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý CBCC trong các cơ quan Nhà nước và các thông tư hướng dẫn các Nghị định trên quy định thì việc tuyển dụng công chức, công chức dự bị thực hiện thông qua thi tuyển. Riêng đối với vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc ít người thì có thể thực hiện thông qua xét tuyển. Do vậy, từ năm 2003 đến nay, UBND tỉnh Gia Lai thực hiện việc tuyển dụng công chức, công chức dự bị thông qua xét tuyển.

Hàng năm, Sở Nội vụ sau khi thống nhất với các cơ quan, địa phương sẽ xây dựng trình UBND tỉnh quy định việc tuyển dụng công chức và công bố nhu cầu theo từng vị trí việc làm cụ thể (trong đó có xác định rõ trình độ, ngành nghề chuyên môn cùng các yêu cầu khác và ngạch cần tuyển...); tiến hành thông báo niêm yết công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh trong vòng 30 ngày để mọi tổ chức, cá nhân biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện.

Hiện nay, Sở Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan, địa phương chuẩn bị trình UBND tỉnh quy định và công bố nhu cầu tuyển công chức năm 2009 của tỉnh (dự kiến vào tháng 8). Do vậy, các cá nhân có nguyện vọng tham gia xét tuyển công chức cần theo dõi và căn cứ nhu cầu các vị trí việc làm cần tuyển năm 2009 để thực hiện theo quy định.

Riêng trong trường hợp bạn tốt nghiệp lập trình viên quốc tế của FPT-APTECH, Hồ Chí Minh nhưng chúng tôi không rõ bằng cấp, chứng chỉ hoặc thời gian của khóa đào tạo nên không rõ ở ngạch nào. Khi bạn nộp hồ sơ dự xét tuyển ở ngạch nào theo nhu cầu tuyển dụng thì sẽ có điều kiện bằng cấp của ngạch đó. Chúc bạn may mắn!
 
Huỳnh Lê
Bình luận (0)
.
.
.