.

Phòng Tư pháp là cơ quan chứng thực các giấy tờ ghi tiếng nước ngoài

Chủ Nhật, 17/05/2009, 15:48 [GMT+7]
.
Bạn đọc H.T.D hỏi: Tôi vừa tốt nghiệp đại học ở Anh về. Nay tôi muốn chứng thực bản sao Bằng tốt nghiệp đại học và chữ ký của người dịch Bằng tốt nghiệp đại học của tôi từ tiếng Anh sang tiếng Việt để nộp hồ sơ xin việc. Xin hỏi tôi phải thực hiện việc chứng thực này ở đâu?

Trả lời: Điều 5 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP (ngày 18-5-2007) của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký quy định: Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) có thẩm quyền và trách nhiệm: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài; Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài.

Trưởng, Phó phòng Tư pháp cấp huyện thực hiện chứng thực các việc nêu trên và đóng dấu của Phòng Tư pháp.

Như vậy chị D. có thể đến các Phòng Tư pháp cấp huyện để yêu cầu cơ quan này thực hiện việc chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký của người dịch Bằng tốt nghiệp đại học của chị từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
Luật gia Bùi Lê Duy
Bình luận (0)
.
.
.