.

Hoạt động môi giới, kinh doanh bất động sản phải có chứng chỉ

Thứ Ba, 19/05/2009, 19:14 [GMT+7]
.
Bạn Nguyễn Thanh Sơn (số điện thoại 091 40987…) hỏi: Nghe nói Nhà nước mới có quy định đối với các tổ chức và cá nhân khi tham gia hoạt động môi giới, kinh doanh bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề; các hoạt động này phải diễn ra trên sàn giao dịch như vậy có đúng không? Điều kiện cho người tham gia môi giới, kinh doanh bất động sản như thế nào?
 
Ông Lưu Văn Thanh- Phó giám đốc Sở Xây dựng. Ảnh: L.V.N
Ông Lưu Văn Thanh-  Phó giám đốc Sở Xây dựng. Ảnh: L.V.N
Ông Lưu Văn Thanh- Phó giám đốc Sở Xây dựng trả lời: Theo quy định tại Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15-10-2007 của Chính phủ và Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21-5-2008 của Bộ Xây dựng thì kể từ tháng 6-2008, tất cả hoạt động môi giới, kinh doanh BĐS phải có chứng chỉ hành nghề kinh doanh bất động sản (BĐS) nếu không sẽ bị chế tài.

 
Những người không phải là cán bộ, công chức Nhà nước có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và đã qua lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới BĐS (giấy chứng nhận do một tổ chức hợp pháp đào tạo và cấp) sẽ được Sở Xây dựng cấp chứng chỉ.
 
Hiện nay, trên địa bàn Gia Lai có 3 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản (Hoàng Anh Gia Lai, FBS và VK.Highland) nhưng cho đến nay vẫn chưa có sàn giao dịch BĐS và Sở Xây dựng cũng chưa cấp chứng chỉ hoạt động môi giới, kinh doanh BĐS cho một trường hợp nào.
 
Dự kiến cuối tháng 5 này, Công ty cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam sẽ tổ chức một khoá đào tạo tại Gia Lai. Sau đó, Sở Xây dựng sẽ cấp chứng chỉ theo yêu cầu. Sở Xây dựng cũng sẽ triển khai rà soát, chấn chỉnh việc hoạt động môi giới, kinh doanh BĐS trên địa bàn tỉnh.
 
Theo Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27-2-2009 của Chính phủ
 
Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua BĐS thuộc diện phải qua sản giao dịch BĐS mà không thông qua sàn theo quy định (khoản 1a điều 31);
 
Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân hành nghề môi giới độc lập, định giá BĐS nhưng không có chứng chỉ hành nghề theo quy định; quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS mà không có Giấy chứng nhận hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS (khoản 1a điều 34);
 
Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ BĐS sử dụng nhân viên môi giới, định giá BĐS không có chứng chỉ hành nghề theo quy định (khoản 2 điều 34).
 
Lê Văn Nhung (thực hiện)
Bình luận (0)
.
.
.