.

(GLO)- Ngày 9-1, Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
 

Ảnh: L.L
Ảnh: L.L

Năm 2017, hoạt động sản xuất kinh doanh của Bưu điện tỉnh đạt nhiều kết quả khả quan, hầu hết các chỉ tiêu đều có mức tăng trưởng khá. Tổng doanh thu thực hiện năm 2017 đạt trên 114 tỷ đồng (tăng 32% so với năm 2016), nộp ngân sách nhà nước trên 6,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân 7,1 triệu đồng/người/tháng.

Để tạo bước đột phá, năm 2018, Bưu điện tỉnh đưa ra nhiều giải pháp trọng tâm như: đẩy mạnh dịch vụ chuyển phát hành chính công, phát triển cộng tác viên, phấn đấu doanh thu  đạt 172 tỷ đồng (tăng 34% so với năm 2017). Trong đó, tăng chỉ tiêu doanh thu dịch vụ bưu chính chuyển phát lên 25%, doanh thu tính lương tăng 26%. Đồng thời, triển khai nhiều cơ chế, chính sách cải thiện đời sống cho người lao động, nâng tiền lương bình quân lên 8,2 triệu đồng/người/tháng.

Dịp này, Bưu điện tỉnh, Bưu điện huyện Chư Prông được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017.

Lê Lan

.