.

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh:

Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2018

Thứ Hai, 01/01/2018, 13:50 [GMT+7]
.

(GLO)- Vừa qua, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2018 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm 2017, đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
 

Ảnh: Hà Duy
Ảnh: Hà Duy

Theo báo cáo, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh hiện có gần 60 công chức, viên chức và người lao động. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2017, trong năm Ban Quản lý Khu kinh tế đã tổ chức thực hiện tốt trên các mặt công tác. Công chức, viên chức và người lao động nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Công tác cải cách hành chính tại Bộ phận Một cửa được Ban Quản lý khu kinh tế chú trọng thực hiện, qua đó góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhà đầu tư, doanh nghiệp. Bên cạnh đó công tác đoàn thể được đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy hoạt động phong trào ngày càng phát triển.

Năm 2018, khắc phục những hạn chế, khó khăn, Ban Quản lý tiếp tục nỗ lực trên mọi mặt để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình với chất lượng và hiệu quả cao.

Tại Hội nghị, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã khen thưởng cho 5 tập thể lao động tiên tiến, 10 Chiến sĩ thi đua cơ sở và 22 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong năm 2017.

Hà Duy

.