.

(GLO)- Ngày 3-11, tại Nhà văn hóa thôn Tân Lập (xã Ia Sao, huyện Ia Grai), đã tổ chức Hội nghị thành lập và ra mắt Hợp tác xã Tân Tiến xã Ia Sao.

 Ban Quản trị Hợp tác xã Tân Tiến, xã Ia Sao. Ảnh: Lê Nam
Ban Quản trị Hợp tác xã Tân Tiến, xã Ia Sao. Ảnh: Lê Nam

 

Hợp tác xã Nông nghiệp và Kinh doanh dịch vụ Tân Tiến xã Ia Sao được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 11-2017. Ngành nghề kinh doanh chính của Hợp tác xã Tân Tiến gồm: dịch vụ vận chuyển hàng hóa, dịch vụ trồng trọt, mua bán nông sản, vệ sinh môi trường, đầu tư quản lý chợ, kinh doanh vật liệu xây dựng, xây dựng các công trình nhỏ và giao thông nông thôn...

Hợp tác xã Tân Tiến được thành lập có 18 xã viên với mục tiêu xây dựng  phát triển Hợp tác xã, tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho xã viên, người lao động và góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và hoàn thành tiêu chí số 13 trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Lê Nam

.