.

Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH MTV Chè Biển Hồ

Thứ Bảy, 28/10/2017, 06:49 [GMT+7]
.

(GLO)- Thực hiện lộ trình cổ phần hoá tại Công ty TNHH Một thành viên Chè Biển Hồ theo kế hoạch chỉ đạo của Trung ương, mới đây, UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 744/QĐ-UBND phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH Một thành viên Chè Biển Hồ.

 Công nhân Công ty TNHH Một thành viên Chè Biển Hồ thu hái chè. Ảnh: T.N
Công nhân Công ty TNHH Một thành viên Chè Biển Hồ thu hái chè. Ảnh: T.N

 

Nguyên tắc sắp xếp đổi mới, tạo sự chuyển biến căn bản về phương thức tổ chức quản lý và quản trị doanh nghiệp, đảm bảo quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, cơ sở vật chất và và người lao động; đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, Công ty và người lao động, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người dân trên địa bàn. Mô hình sắp xếp đổi mới chuyển Công ty TNHH Một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Nhà nước không giữ cổ phần chi phối, hoặc không nắm giữ cổ phần đối với Công ty TNHH Một thành viên Chè Biển Hồ.

Chức năng nhiệm vụ của Công ty thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của đại diện trực tiếp chủ sở hữu tại Công ty, nhận và chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản Nhà nước giao. Duy trì sản xuất kinh doanh hiệu quả, đảm bảo thu nhập cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống người lao động. Phát huy lợi thế về đất đai, thời tiết và địa hình để phát triển thêm các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao, tăng cường hiệu quả sử dụng đất đai. Địa bàn hoạt động của Công ty là trong và ngoài tỉnh. Tổng diện tích đất được UBND tỉnh giao quản lý, sử dụng đến hết năm 2016 là gần 1.193,5ha, gồm đất nông nghiệp hơn 1.170 ha và đất phi nông nghiệp hơn 22,5 ha.

Trên cơ sở phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH Một thành viên Chè Biển Hồ, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ngành liên quan hướng dẫn công ty kiểm kê, đánh giá lại toàn bộ tài sản, vốn, lao động, công nợ và các nhiệm vụ khác, thực hiện xác định giá trị Công ty. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát, hướng dẫn Công ty hoàn thiện phương án sử dụng đất. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan hướng dẫn công ty hoàn thiện phương án sử dụng lao động. Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc và hướng dẫn Công ty khẩn trương xây dựng phương án cổ phần hóa. Tất cả các nội dung trên sẽ được trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Thanh Nhật

.