.

Gia Lai: Phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình "một cửa"

Thứ Năm, 15/03/2018, 05:56 [GMT+7]
.

(GLO)- Trong quý I năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành các quyết định công bố 239 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

 Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Ảnh: T.N
Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Ảnh: T.N

 

Các đơn vị, địa phương đã tiến hành niêm yết công khai TTHC mới công bố tại nơi tiếp nhận và trả kết quả, công khai trên trang thông tin điện tử của sở, ngành, địa phương nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, thực hiện. Đồng thời, các TTHC sau khi công bố đã được Văn phòng UBND tỉnh công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và tích hợp dữ liệu để công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Ngoài ra, các sở, ngành, đơn vị liên quan được giao đang tiến hành rà soát đánh giá TTHC theo kế hoạch phê duyệt của UBND tỉnh năm 2018 là 11 TTHC.

Hiện nay toàn tỉnh có 17/20 sở, ban, ngành tỉnh và 17/17 UBND cấp huyện, 65/222 UBND cấp xã đã tiếp tục triển khai mô hình một cửa hiện đại, hoạt động hiệu quả, tăng tính công khai minh bạch, đáp ứng tốt nhu cầu người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Đề án triển khai thí điểm mô hình tổ chức, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cho 5 sở, ngành tại Trụ sở liên cơ quan tỉnh tiếp tuc được triển khai và hoạt động hiệu quả. Trong quý I, hệ thống giải quyết hồ sơ, TTHC theo mô hình một cửa đã tiếp nhận 34.460 hồ sơ (trong đó hồ sơ trễ đã xử lý là 1.147 – chiếm 3,9% tổng hồ sơ đã xử lý, hồ sơ trễ đang xử lý là 759-chiếm 5,4%, hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 95,6% trên tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trên hệ thống). Hệ thống này cũng đã đựơc tích hợp chức năng xin lỗi đối với các hồ sơ trễ, để thống kê theo dõi việc xin lỗi của các đơn vị địa phương. Việc xử lý TTHC của các đơn vị địa phương đã công khai trên mạng internet và đã kết nối, cung cấp thông tin theo thời gian thực với cổng thông tin điện tử chính phủ.

Riêng về hoạt động dịch vụ công trực tuyến, hiện nay toàn tỉnh đã cung cấp hơn 1.530 TTHC công trực tuyến ở mức độ 2 và 340 dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, cùng 52 dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4, đồng thời được tích hợp tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Bên cạnh đó trong năm nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời phối hợp với mạng lưới bưu chính, viễn thông, ngân hàng để hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, cũng như phối hợp với Bưu điện tỉnh để trả kết quả  giải quyết TTHC được trao tận tay người dân.

Thanh Nhật

.