.

Kông Chro: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Thứ Bảy, 13/05/2017, 18:36 [GMT+7]
.

(GLO)- Huyện ủy Kông Chro vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư (khóa X) và Thông tri số 13-TT/TU ngày 3-3-2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế và đề xuất nhiều phương hướng, giải pháp khắc phục đối với công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn trong thời gian tới.

 

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thi

Theo đó, qua 10 năm thực hiện, công tác tuyên truyền miệng của huyện luôn đúng mục đích, đúng định hướng chính trị; duy trì với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, đảm bảo tính thời sự, giải đáp đúng những vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên luôn bám sát cơ sở, làm tốt vai trò lực lượng nòng cốt thực hiện công tác tuyên truyền miệng của Đảng, trực tiếp là cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân. Hiện nay, huyện có 1 báo cáo viên cấp tỉnh, 23 báo cáo viên cấp huyện, 6 giáo viên lý luận kiêm chức, 3 giáo viên lý luận chuyên trách và 133 người làm công tác tuyên truyền viên trên địa bàn. Số lượng báo cáo viên có kinh nghiệm hoạt động từ 5 năm trở lên chiếm 80%; 20% báo cáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 75% báo cáo viên đạt loại khá và báo cáo viên xếp loại trung bình chiếm 5%.

 

Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho đảng viên và nhân dân luôn được cấp ủy quan tâm, coi trọng và phát huy. Công tác lãnh đạo, tổ chức và quản lý các hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng từng bước được đổi mới theo hướng gắn chặt công tác lý luận với thực tiễn của địa phương, nhất là trong việc vận động nhân dân chấp hành những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hội nghị báo cáo viên các cấp theo định kỳ được duy trì thường xuyên.

 

Tuy vậy, trong quá trình thực hiện, công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn huyện vẫn còn những tồn tại, yếu kém cần khắc phục như: đội ngũ báo cáo viên hoạt động năng nổ chưa nhiều; một số báo cáo viên chưa làm tốt việc khai thác, tổng hợp thông tin và tổ chức tuyên truyền trong hệ thống ngành, lĩnh vực mình công tác; trình độ, kỹ năng tuyên truyền của một số báo cáo viên còn hạn chế, năng lực chuyên môn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội chưa kịp thời, việc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái chưa sắc bén; chưa mở được lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên cấp huyện…

 

Khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện công tác tuyên truyền miệng. Ảnh: Hồng Thi
Khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện công tác tuyên truyền miệng. Ảnh: Hồng Thi

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) và Thông tri số 13-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Hồng Thi

.