.

Khi kết nối USB với máy tính, đôi lúc bạn sẽ thấy xuất hiện thông báo USB device not recognized (thiết bị không được nhận diện) dù trước đó vẫn sử dụng bình thường.
 

Để khắc phục tình trạng trên, bạn nhấn phải chuột vào My Computer (hoặc This PC) và chọn Manage > Device Manager. Tiếp theo, bạn tìm đến mục Disk drives, nhấn phải chuột trên chiếc USB bị lỗi và chọn Uninstall để gỡ bỏ driver, cuối cùng người dùng chỉ cần khởi động lại máy tính và kết nối USB như bình thường.

Theo phapluat

.