.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1123/KH-UBND về việc tổ chức thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, diện tích thu hồi trong 3 năm (2017-2019) tối thiểu là 30 ngàn ha; địa điểm thu hồi tại 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Về tiến độ, trong 2 năm (2017-2018) sẽ thu hồi tối thiểu 10 ngàn ha, bình quân mỗi địa phương là 600 ha; năm 2019 sẽ thu hồi tối thiểu 20 ngàn ha, bình quân mỗi địa phương là 1.200 ha.

Mục đích chính của chương trình này là thu hồi diện tích đất rừng mà người dân lấn chiếm để trồng cây công nghiệp nay trả lại cho mục tiêu phát triển lâm nghiệp và giao lại cho người dân trồng rừng có hưởng lợi (được hỗ trợ cây giống, trợ cấp gạo, trồng cây ngắn ngày tăng thu nhập khi cây rừng chưa khép tán, chăn thả gia súc dưới tán cây rừng…) nhằm nâng cao độ che phủ rừng…

Duy Lê

.
Bình luận (0)
.
.