.

Ủy ban Nhân dân huyện Chư Pah trả lời thông tin bài viết "Kết quả thi còn nhiều nghi vấn"

Thứ Hai, 10/02/2014, 09:10 [GMT+7]
.

(GLO)- L.T.S: Báo Gia Lai cuối tuần ngày 11-1-2014 có bài viết “Kết quả thi còn nhiều nghi vấn” của tác giả Minh Triều phản ánh kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2013 huyện Chư Pah. Ngày 27-1-2014 UBND huyện Chư Pah có Công văn số 166/UBND-NV về nội dung thông tin bài viết, GLO trích đăng nội dung công văn này.

Trước hết, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Pah xin chân thành cảm ơn Ban Biên tập Báo Gia Lai về nội dung thông tin phản ánh qua bài viết nêu trên.

Thực hiện Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 12-7-2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai; Công văn số 910/SNV-XDCQ ngày 23-7-2013 của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai về việc tuyển dụng công chức cấp xã, phường, thị trấn.

Ủy ban Nhân dân huyện Chư Pah đã thành lập Hội đồng xét tuyển dụng công chức cấp xã năm 2013 (sau đây gọi là Hội đồng xét tuyển), thành lập ban giám sát, ban kiểm tra sát hạch, ban hành quy chế xét tuyển theo đúng quy định.

Ngày 28 và 29-11-2013, Hội đồng xét tuyển tổ chức sát hạch cho 185 thí sinh để tuyển dụng vào 46 vị trí dự tuyển theo đúng kế hoạch đề ra. Sau khi tổ chức sát hạch và công bố kết quả sát hạch (vào ngày 9-12-2013) đến hết ngày 24-12-2013, Hội đồng xét tuyển đã nhận được 4 đơn kiến nghị và 1 đơn xin phúc khảo. Ngày 31-12-2013, Hội đồng xét tuyển đã tiến hành làm việc lần đầu với 4 thí sinh tham dự kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2013 để xác minh nội dung đơn và xác định đây là đơn có nội dung khiếu nại và tố cáo (trong đó có 1 đơn kiến nghị ngày 20-11-2013, lúc nàu Hội đồng xét tuyển chưa tiến hành sát hạch nên không có đủ điều kiện để xem xét giải quyết). Sau buổi làm việc, Hội đồng xét tuyển xác định 3 đơn kiến nghị còn lại có nội dung khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả sát hạch và thành viên Ban kiểm tra sát hạch phòng thi số 1 (chức danh Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng quân sự và Tư pháp-Hộ tịch). Do đó, Hội đồng xét tuyển yêu cầu ngày 2-1-2014, các thí sinh có đơn kiến nghị phải bổ sung nội dung khiếu nại, tố cáo cụ thể vào đơn kiến nghị để Hội đồng xét tuyển có cơ sở xem xét, giải quyết. Đến ngày 2-1-2014, có 1 thí sinh tự nguyện xin rút đơn kiến nghị, còn lại xem xét, giải quyết 2 đơn.

Ngày 6-1-2014, Hội đồng xét tuyển đã tổ chức họp xét tuyển để xem xét cho ý kiến đối với 46 vị trí dự tuyển. Trong đó, để lại 3 vị trí chưa xem xét, tuyển dụng đối với chức danh Tư pháp-Hộ tịch xã Ia Khu7o7l, thị trấn Phú Hòa (để tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo) và chức danh Văn hóa-Xã hội xã Hòa Phú (có đơn xin phúc khảo). Đồng thời, Hội đồng xét tuyển đã đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Chư Pah quyết định thành lập tổ xác minh (gồm có 3 thành viên) để xác minh, làm rõ 2 đơn kiến nghị và thành lập Ban phúc khảo (gồm 3 thành viên) để phúc khảo kết quả sát hạch đối với 1 đơn xin phúc khảo. Khi có kết quả xác minh và phúc khảo, Hội đồng sẽ xem xét, quyết định tuyển dụng vào 3 vị trí nêu trên theo đúng quy định.

.