.
(GLO)- Sáng 13-3, Huyện ủy Kbang, Gia Lai sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 02-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; và 1 năm thực hiện Chỉ thị 04-CT/HU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng Nông thôn mới.
 
Hội nghị cũng đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 20-QĐ/HU về phân công các tổ chức cơ sở Đảng kết nghĩa với xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị phụ trách làng đặc biệt khó khăn (giai đoạn 2015-2020) và việc thực hiện Thông báo số 413-TB/HU về phụ trách, hỗ trợ, hướng dẫn hộ nghèo năm 2017. 
 
 
 Các cá nhân được khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: Hà Duyệt
Các cá nhân được khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: Hà Duyệt
 
Trong thời gian qua, Chỉ thị 02 và 04 của Huyện ủy Kbang đã được các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tập trung quán triệt, phổ biến và triển khai có hiệu quả. Qua thực hiện Chỉ thị số 02, hiện nay toàn huyện có 678 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thay đổi nếp nghĩ, dần xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, biết tự lực vươn lên; 952 hộ nghèo được tiếp cận và biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi đạt năng suất cao và biết tích lũy vốn tái đầu tư. Hiện nay toàn huyện có 53 mô hình điểm về thực hiện cuộc vận động, trong đó có 29 mô hình giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số đạt hiệu quả cao. Thực hiện Chỉ thị 04-Đảng ủy các xã, thị trấn, Mặt trận và các đoàn thể trong huyện đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nhiều nội dung phong phú; trong đó có 23 mô hình trên lĩnh vực kinh tế, 8 mô hình về văn hóa-xã hội, 4 mô hình về quốc phòng-an ninh và 2 mô hình về xây dựng hệ thống chính trị. 
 
Việc thực hiện Quyết định số 20 của Ban Thường vụ Huyện ủy cũng được các chi bộ, cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai có hiệu quả. Qua thực hiện Thông báo số 413, trong năm 2017 có 58 cơ quan, đơn vị ở huyện và 8 đơn vị trực thuộc Đảng ủy xã Đông và Nghĩa An đã được phân công phụ trách, hỗ trợ, hướng dẫn thoát nghèo cho 123 hộ nghèo tại xã Đông và Nghĩa An. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan đơn vị đã tổ chức lực lượng thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các hộ thay đổi nếp nghĩ, cách làm; đồng thời hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, phân bón và các công cụ lao động để đầu tư sản xuất, tăng thu nhập-với tổng giá trị là 420.757.000 đồng. Qua đây đã góp phần giúp xã Đông và Nghĩa An hoàn thành tiêu chí số 11 về hộ nghèo và cán đích Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng dành thời gian thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới; việc vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện cánh đồng lớn chuyên canh cây mía; kinh nghiệm trong việc kết hợp giữa giao khoán bảo vệ rừng với việc hướng dẫn, hỗ trợ hộ thoát nghèo; hiệu quả kinh tế từ mô hình nuôi trùn quế gắn với bảo vệ môi trường…
 
Nhằm ghi nhận, động viên những tập thể, cá nhân đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, dịp này Huyện ủy Kbang đã khen thưởng cho 19 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Chỉ thị, Quyết định, Thông báo của Huyện ủy. 
Hà Duyệt 
.