.

Huyện Phú Thiện sơ kết 5 năm triển khai hiện Nghị quyết 02

Chủ Nhật, 14/01/2018, 09:35 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 12-1, Huyện ủy Phú Thiện đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 1-8-2011 của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển toàn diện thị trấn Phú Thiện đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. 
 
Nhận thức được tầm quan trọng và vị trí của thị trấn Phú Thiện trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng của huyện, ngày 1-8-2011, Huyện ủy Phú Thiện đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU về phương hướng, nhiệm vụ phát triển toàn diện thị trấn Phú Thiện đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 và chỉ đạo, lãnh đạo hệ thống chính trị thị trấn Phú Thiện tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.
 
Ảnh: T.D
Ảnh: T.D
Đến nay, thị trấn Phú Thiện đã được công nhận là đô thị loại V, bộ mặt thị trấn có nhiều khởi sắc, nền kinh tế tiếp tục có bước phát triển với tốc độ bình quân hàng năm đạt 13,25%; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, thu nhập bình quân đầu người được nâng lên và đạt mức 17,37 triệu đồng/người/năm, tăng 0,37 triệu đồng so với Nghị quyết; chất lượng hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa ngày càng được nâng cao, an ninh trật tự được giữ vững ổn định…
 
Để phát huy vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của huyện thì trong thời gian tới, thị trấn Phú Thiện cần tập trung huy động sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, khuyến khích, thu hút các nguồn lực đầu tư, quyết tâm phấn đấu phát triển toàn diện thị trấn Phú Thiện đến năm 2020 theo nghị quyết đã đề ra.
 
Tấn Dũng
 

 

.