.

Đak Lak phấn đấu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Thứ Bảy, 13/01/2018, 05:09 [GMT+7]
.
(GLO)- Đó là nội dung vừa được UBND tỉnh Đak Lak vừa ban hành tại Kế hoạch số 10569/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình số 15-CTr/TU ngày 13/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XVI) thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
 

 

Ảnh: Bá Thăng
Ảnh: Bá Thăng
 
Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; phấn đấu đến năm 2030 đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển với tỷ trọng, tốc độ, chất lượng tăng trưởng cao, có tính chuyên nghiệp, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại.
 
Mục tiêu đặt ra đến năm 2020 đón khoảng 1.129.000 lượt khách, trong đó khoảng 103.000 lượt khách quốc tế; năm 2030 đón khoảng 2.863.000 lượt khách, trong đó 256.000 lượt khách quốc tế. Tốc độ tăng trưởng khách du lịch đạt 15,05%/năm (giai đoạn 2017-2020) và 9,75%/năm (giai đoạn 2021-2030); Doanh thu du lịch: Năm 2020 đạt khoảng 1.330 tỷ đồng; năm 2030 đạt khoảng 4.600 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 25,93%/năm (giai đoạn 2017-2020) và đạt 13,21%/năm (giai đoạn 2021-2030); nhu cầu buồng lưu trú của Đak Lak là 7.100 buồng (năm 2020) và 18.000 buồng (2030). Tốc độ tăng trưởng bình quân 0,64%/năm (giai đoạn 2017-2020) và 10,26%/năm (giai đoạn 2021-2030); Giá trị gia tăng ngành Du lịch đạt khoảng 931 tỷ đồng (năm 2020) và 3.220 tỷ đồng (năm 2030). Tỷ trọng của du lịch trong GRDP của tỉnh đạt 2,27% (năm 2020) và 2,46% (năm 2030); xây dựng du lịch thông minh theo Đề án xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh; đào tạo, bồi dưỡng nghề, bồi dưỡng kiến thức du lịch cho 100% nhân viên làm vệc trong các cơ sở kinh doanh du lịch và cán bộ quản lý du lịch;  Đầu tư và phát triển 01 Khu du lịch quốc gia; 5 khu du lịch cấp tỉnh; 1 buôn điểm về phát triển du lịch cộng đồng tại thành phố Buôn Ma Thuột và nhân rộng phát triển du lịch cộng đồng tại một số buôn trên địa bàn tỉnh (khoảng 10 buôn)…
 
Bá Thăng
.