.

Đức Cơ:

Tập huấn cho cán bộ tham gia quản lý, giáo dục đối tượng FULRO

Thứ Tư, 27/12/2017, 20:55 [GMT+7]
.
(GLO)- Sáng 27-12, huyện Đức Cơ đã tổ chức tập huấn cho cán bộ, lực lượng cốt cán cơ sở tham gia công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng. Tham gia tập huấn có gần 200 cán bộ cơ sở ở các xã trọng điểm như: Ia Kla, Ia Dơk, Ia Krêl và cán bộ thôn, làng, những người có uy tín tại cộng đồng. 
 
Lê Văn Châu
Ảnh: Lê Văn Châu
 
Tại lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ, lực lượng cốt cán của các xã nói trên được quán triệt, thông tin những nội dung cơ bản về tinh hình tín ngưỡng, tôn giáo và âm mưu hoạt động, lợi dụng vấn đề tôn giáo của các thế lực thù địch cũng như những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động lôi kéo, kích động của các đối tượng FULRO lưu vong. Một trong những nội dung quan trọng được quán triệt là công tác vận động quần chúng đấu tranh, phản bác âm mưu xuyên tạc, gây chia rẽ của FULRO và các đối tượng xấu. 
 
Sau khi được tập huấn, lực lượng cán bộ cốt cán ở cơ sở và người có uy tín sẽ là kênh thông tin quan trọng góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Qua đó, đội ngũ cán bộ cốt cán và người có uy tín sẽ góp phần đấu tranh, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc gây chia rẽ của FULRO và các đối tượng phản động trong và ngoài nước.
 
Lê Văn Châu
.