.
(GLO)- Hội nghị tổng kết Đề án 61 và tổng kết công tác Hội, phong trào nông dân huyện Đak Pơ năm 2017, được tổ chức sáng 7-12-2017.
 
 
Ảnh: Cát An
Ảnh: Cát An
 
Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai, đồng chí Phạm Nhuần nhấn mạnh: “Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giữ vai trò cốt lõi trong phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Bởi chính những người nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là lực lượng chính tạo ra những sản phẩm nông nghiệp. Càng nhiều nông dân sản xuất giỏi thì nền nông nghiệp phát triển càng cao. Do đó, cần có nhiều biện pháp hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất của mình. Trong đó, công tác phối hợp giữa Hội Nông dân và các địa phương cũng như các ngành chuyên môn cần phải chặt chẽ và rõ nét hơn nữa”.
 
Năm 2017, Hội Nông dân huyện Đak Pơ đã phối hợp với các địa phương, hướng dẫn nông dân xây dựng các mô hình kinh tế cho hiệu quả cao. Nông dân cũng đã phát huy được tinh thần sáng tạo của mình trong phát triển sản xuất. Các cơ sở Hội đã tổ chức cho 4.626 hội viên nông dân đăng ký gia đình sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; ủy thác với ngân hàng tạo điều kiện cho nông dân vay vốn, với tổng dư nợ đến nay là trên 69 tỷ đồng, cho 2.844 hội viên vay. Trong năm, Hội cũng đã phát triển thêm được 115 hội viên mới, nâng tổng số hội viên nông dân hiện có lên 7.329 hội viên.
 
Năm 2017 là một năm khó khăn đối với nông dân, do giá cả nông sản và vật nuôi đều giảm mạnh. Sự biến động của thị trường khiến nông dân hoang mang. Số đông ý kiến thảo luận tại hội nghị cho rằng, việc thành lập các chi hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã là vấn đề cấp thiết hiện nay. Với mục đích nhằm tạo sự liên kết giữa các nông dân với nhau, và làm cầu nối để liên kết với các doanh nghiệp, nhằm tìm kiếm nguồn cung ứng vật tư, và đầu ra ổn định cho người nông dân. Tuy nhiên, trên thực tế công tác này còn gặp nhiều khó khăn. Trong năm, chỉ có 2 tổ liên kết được thành lập.
Cát An
 
.