.

(GLO)- Sáng 10-11, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đak Pơ tổ chức buổi gặp mặt người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thanh Hải
Ảnh: Thanh Hải

 

Hiện nay trên địa bàn huyện Đak Pơ có 159 người có uy tín trong vùng  đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại 34 làng, người có uy tín là Trưởng thôn, già làng, Trưởng ban Mặt trận, Bí thư chi bộ tại các làng. Trong thời gian qua vai trò của già làng và người có uy tín đã có những đóng góp tích cực trọng việc tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, có những đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động gia đình, dòng họ, cộng đồng thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”...

Tại buổi gặp mặt lãnh đạo huyện đã thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, an ninh của huyện năm 2017 và định hướng một số nhiệm vụ mà người có uy tín trong vùng DTTS tiếp tục phát huy tuyên truyền, vận động bà con thực hiện góp phần tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, trật tự xã hội của địa phương.

Thanh Hải

.
cheap jerseys china