.

Thủy điện Ialy.
Thủy điện Ialy.
Công trình thủy điện Ialy  được xây dựng trên sông Sê San, một con sông lớn của Tây Nguyên. Đây là công trình trong điểm quốc gia, cho tới nay thủy điện Ialy là công trình thủy điện lớn thứ hai sau thủy điện Hòa Bình, với công suất lắp máy 720MW và sản lượng điện trung bình năm 3,7 tỉ kWh, quá trình xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện Ialy có ảnh hưởng  tích cực to lớn đến đời sống KT-VH-XH… đối với Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng, đã tạo ra công ăn việc làm và cải thiện đời sống cho hàng chục nghìn lao động của địa phương, góp phần nâng cao dân trí của đồng bào trong vùng.

Thác Ialy nổi tiếng  ngày xưa nay được thay bằng cảnh đẹp của đập dâng, đập tràn xả lũ và một hồ nước rộng lớn trong xanh nằm giữa núi rừng Tây Nguyên, với diện tích bề mặt hồ rộng 64,5km2 và dung tích 1,03 tỉ m3 (ứng với mực nước dâng trung bình 515m). Nơi đây là một điểm du lịch tuyệt vời về cảnh quan và môi trường, đồng thời còn là nơi cung cấp các loài thủy sản nước ngọt cho Tây Nguyên.