.

(GLO)- Ông Lê Quốc Khánh-Phó Giám đốc BHXH Gia Lai cho biết: Từ ngày 1-7-2017, việc điều chỉnh lương cơ sở từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng sẽ làm tăng thêm khoảng 7,3% mức phí tham gia BHYT hộ gia đình.
 

 

Theo đó, với công thức mua không đổi là người tham gia BHYT hộ gia đình sẽ đóng phí BHYT theo tháng ở mức 4,5% lương cơ sở. Từ người thứ 2 tới thứ 4, mức phí sẽ lần lượt bằng 70%, 60% và 50% mức tham gia của người thứ nhất. Từ người thứ 5 trở đi, mức tham gia chỉ còn 40% mức tham gia của người thứ 1. Như vậy, sau ngày 1-7-2017, tỷ lệ đóng góp phí tham gia BHYT hộ gia đình được tính như sau: người thứ nhất mua 702.000 đồng/thẻ BHYT (trước là 653.400 đồng/thẻ). Lần lượt, người thứ 2 mua 491.400 đồng/thẻ, người thứ 3 mua 421.200 đồng/thẻ, người thứ tư giá 351.000 đồng/thẻ và bắt đầu từ người thứ năm trở đi sẽ mua với giá 280.800 đồng/thẻ.

Như Ý

.
Bình luận (0)
.
.