.
.

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh

Thứ Sáu, 03/06/2011, 09:55 [GMT+7]
Sáng 1-6, tại Trường Quân sự tỉnh Gia Lai, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh tỉnh phối hợp với Trường Quân sự Quân khu 5 đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho cán bộ đối tượng 2 khóa 48. Đến dự có Thiếu tướng Rơ Ô Cheo- Phó Tư lệnh Quân khu 5, ông Măng Đung- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh tỉnh.
 
Trong thời gian từ ngày 1 đến 23-6, có 80 học viên tham dự lớp bồi dưỡng sẽ được tiếp thu 13 chuyên đề, trong đó có một số chuyên đề như: Những vấn đề cơ bản về học thuyết Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới; những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng, công tác quốc phòng ở địa phương và ở bộ, ngành; tình hình biển Đông và những nội dung, giải pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa X; phòng- chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam… Ngoài ra, các học viên còn được rèn luyện bài tập bắn súng K54.
 
Đây là lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh thứ ba dành cho cán bộ đối tượng 2 được Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh tỉnh và Trường Quân sự Quân khu 5 mở tại tỉnh ta. Trước đó, vào các năm 2005 và 2008, hai lớp bồi dưỡng đã được mở với số cán bộ tham gia là 156 người.
 
Tiến Dũng
.
.
.
.