.

Theo UBND huyện Đắk Song, chủ tịch UBND xã Nâm N’Jang từng bị kỷ luật khiển trách vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2016, nên cộng với mức kỷ luật cảnh cáo này, ông Nguyễn Hữu Tầm sẽ bị miễn nhiệm công tác.

Rừng ở Đắk Nông bị tàn phá rất nghiêm trọng
Rừng ở Đắk Nông bị tàn phá rất nghiêm trọngLiên quan đến vụ UBND tỉnh Đắk Nông "yêu cầu nâng nức kỷ luật vì để mất rừng", chiều 13-11 một lãnh đạo UBND huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết Hội đồng kỷ luật huyện đã thống nhất mức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hữu Tầm - chủ tịch UBND xã Nâm N’Jang.

Trước đó, ông Tầm bị UBND huyện Đắk Song kiểm điểm rút kinh nghiệm vì không hoàn thành nhiệm vụ trong công tác quản lý, bảo vệ để mất 48,6 ha rừng.

Không đồng ý với hình thức kiểm điểm này, UBND tỉnh Đắk Nông có văn bản yêu cầu huyện Đắk Song thực hiện nghiêm túc quy định, xem xét kỷ luật cách chức đối với ông Tầm.

Cụ thể, quyết định số 44 ngày 30-12-2016 của UBND tỉnh Đắk Nông quy định "phó chủ tịch, chủ tịch UBND cấp xã để rừng trên địa bàn quản lý bị phá trái pháp luật với diện tích từ 40ha trở lên/năm sẽ bị xử lý kỷ luật với hình thức cách chức".

"Hội đồng kỷ luật UBND huyện nhận thấy ông Tầm có triển khai một số nội dung công tác của tỉnh, huyện chỉ đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng. Với tư cách là trưởng Ban Lâm nghiệp xã, ông Tầm cũng có thực hiện các giải pháp kiện toàn Ban Lâm nghiệp nhưng không thực hiện hết nhiệm vụ trong quá trình quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn xã.

Vì vậy Hội đồng thống nhất chỉ kỷ luật cảnh cáo đối với ông Tầm chứ không cách chức theo yêu cầu của tỉnh", lãnh đạo này nói.


 

Rừng ở Đắk Nông bị tàn phá rất nghiêm trọng
Rừng ở Đắk Nông bị tàn phá rất nghiêm trọngCũng theo lãnh đạo này, năm 2016, ông Tầm từng bị kỷ luật hình thức khiển trách vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Như vậy, cộng với mức kỷ luật cảnh cáo năm 2017, ông Tầm sẽ bị miễn nhiệm công tác vì "hai năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ".

Theo lãnh đạo UBND huyện Đắk Song, địa phương cũng đã gửi văn bản báo cáo kết quả xử lý kỷ luật ông Tầm lên UBND tỉnh. UBND huyện sẽ miễn nhiệm đối với ông Tầm trong kỳ họp cuối năm nay.

Trước đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện Đắk Glong, Đắk Song tổ chức kiểm điểm lại những các nhân tập thể để mất rừng năm 2017 vì mức kỷ luật ban đầu chưa phù hợp với mức độ vi phạm.

Tr.Tân (TTO)

.