.

Qua thanh tra thực hiện Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015” đã phát hiện nhiều sai phạm.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã ra thông báo kết luận thanh tra số 21 về việc thực hiện Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015” tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua thanh tra, đã phát hiện nhiều sai phạm.

Kết luận chỉ rõ, việc bố trí nguồn vốn cho các dự án đã được phê duyệt còn chậm, thiếu, dẫn đến nhiều dự án kéo dài thời gian thực hiện so với kế hoạch đề ra; có dự án không thể triển khai được sau khi phê duyệt, gây lãng phí trong đầu tư.

Ở 12 tỉnh (Bắc Kạn, Lạng Sơn, Sơn La, Lào Cai, Nghệ An, Gia Lai, Đak Lak, Bình Định, Bình Phước, An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng), Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều địa phương không thành lập ban điều hành đề án cấp tỉnh và không xây dựng kế hoạch đào tạo, sử dụng học sinh dân tộc thiểu số theo quy định.

Việc thực hiện đầu tư xây dựng bổ sung cho các trường phổ thông dân tộc nội trú đạt tỷ lệ thấp (67%). Các trường phổ thông dân tộc nội trú được đầu tư xây dựng mới nhưng chưa hoàn thiện các hạng mục để đưa vào sử dụng chiếm tỷ lệ cao (38%). Tổng số tiền vi phạm được phát hiện qua thanh tra 56 dự án là hơn 8,1 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, chấn chỉnh về công tác quản lý đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo và 12 tỉnh đã nhắc ở trên.

Đồng thời, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo để xảy ra các thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong quá trình thực hiện các hoạt động của đề án tại các địa phương; kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc chưa thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động của đề án, chưa xây dựng website và chưa xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu chung cho hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú.

Theo VOV

.
Bình luận (0)
.
.