.
Năm 2012, tỉnh Đak Lak có kế hoạch đầu tư gần 10, 8 tỷ đồng xây dựng các điểm định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ để ổn định nơi ăn, ở, tập trung phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống.
 
Tùy theo từng vùng, tỉnh tiến hành quy hoạch các điểm định canh, định cư ở tập trung hoặc xen ghép giữa đồng bào Êđê, M’nông với đồng bào Kinh nằm trên địa bàn các huyện Lak, Krông Pak, Cư M’Gar, Krông Búk.
 
Rút kinh nghiệm của các năm trước, tỉnh tiến hành quy hoạch đồng bộ các khu dân cư, khu vực sản xuất, với đầy đủ cơ sở hạ tầng như đường, trường, trạm...phục vụ tốt yêu cầu xây dựng nông thôn mới.
 
Tại các điểm định canh, định cư tập trung của đồng bào M’nông buôn Lách Ló, xã vùng sâu Nam Ka, Đak Nuê (huyện Lak) đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc thu hồi trên 137 ha đất rừng sử dụng không hiệu quả chuyển sang làm khu dân cư, khu sản xuất cho đồng bào. Tại các điểm định canh định cư này, các địa phương cũng đã xây dựng đưa vào sử dụng các công trình đường giao thông...
 
Hiện nay đang là mùa khô, các chủ đầu tư, các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành các hồ sơ thủ tục, đền bù, giải phóng mặt bằng...tập trung vốn, phương tiện thi công hoàn thành sớm các công trình, hạng mục công trình nhằm nhanh chóng ổn định đời sống đồng bào ở các điểm định canh định cư.
 
Theo TTXVN
 
.