.

(GLO)- Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Tuổi trẻ Gia Lai là một bộ phận của tuổi trẻ cả nước. Thanh niên Gia Lai là một bộ phận của thanh niên cả nước. Hòa chung trong không khí thi đua của tuổi trẻ cả nước đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Gia Lai cũng hăng hái thi đua học tập và làm theo lời Bác.

Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai được thành lập ngày 29-10-1945. Trải qua 72 năm xây dựng và trưởng thành, với 13 kỳ đại hội; khi mới thành lập, chỉ có một thành viên trong mặt trận Việt Minh được cử ra làm công tác thanh niên. Đến nay đã có đầy đủ hệ thống cơ cấu tổ chức từ tỉnh đến cơ sở với 474 tổ chức cơ sở đoàn, 4.332 chi đoàn, hơn 78.000 đoàn viên, thanh niên.

 

Lễ khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với thế hệ trẻ” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai và Kon Tum. Ảnh: N.A.M
Lễ khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với thế hệ trẻ” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai và Kon Tum. Ảnh: N.A.M

Dưới sự lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện của Đảng bộ tỉnh, trải qua các phong trào đấu tranh cách mạng, tuổi trẻ Gia Lai đã từng bước trưởng thành và lớn mạnh, đóng góp công sức to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp.

Trong thời kỳ chiến tranh hay trong hòa bình, lực lượng thanh niên Gia Lai luôn khắc ghi lời Bác Hồ dạy, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết đấu tranh kiên cường bất khuất, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc. Từ trong đấu tranh, những tấm gương anh hùng trẻ tuổi như Núp, Kpă Klơng, Y Đôn, Rơ Chăm Ớt... đã đi vào lịch sử dân tộc. Sau ngày đất nước Thống Nhất, tỉnh nhà được giải phóng, vai trò xung kích của tuổi trẻ Gia Lai vẫn tiếp được phát huy cao độ. Giữ vững truyền thống đấu tranh, ý chí tiến công, không lùi bước trước mọi khó khăn gian khổ, tuổi trẻ Gia Lai phấn đấu thực hiện tốt lời Bác dạy “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, phát huy truyền thống “ Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, lực lượng đoàn viên, thanh niên Gia Lai đã hăng hái đi đầu trong mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội…, và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Hiện thực hóa các phong trào: “Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN”; “Năm xung kích và Bốn đồng hành”; “Nghìn việc tốt”; “Thanh niên lập nghiệp”; “Tuổi trẻ giữ nước’; “Làng Thanh niên”.... của Trung ương Đoàn thành những chương trình hành động cụ thể, với những việc làm thiết thực tiến công vào các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, xây dựng công trường, nhà máy, mở mang đồng ruộng...Đoàn viên, thanh niên Gia Lai luôn thể hiện rõ vai trò là người làm chủ đất nước, quê hương, là lực lượng xung kích trong sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế, Đảng ta vẫn thấm nhuần những lời dạy của Người về công tác thanh niên, đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở thành sinh hoạt chính trị thường xuyên đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Thông tri số 05 của Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 82-HD/TWĐTN, ngày 18-5-2012 của Trung ương Đoàn “Về xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc tiếp tục triển khai phong trào “Tuổi trẻ Gia Lai học tập và làm theo lời Bác”; Ban hành Hướng dẫn số 83 HD/TĐTN, ngày 9-7-2012, về việc “Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên cần phải thực hiện trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh, trong đó tập trung xây dựng và cụ thể hóa các tiêu chí chuẩn mực đạo đức phù hợp với các đối tượng cán bộ, đoàn viên, thanh niên ở mỗi địa phương, đơn vị. Hướng dẫn các tổ chức đoàn ở cơ sở tổ chức triển khai việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. Từ những chương trình hành động cụ thể thiết thực ở trên, thế hệ trẻ Gia Lai đã có mặt và đi tiên phong trong nhiều lĩnh vực, đảm nhận được vai trò là “Lực lượng kế tục và phát triển những thành tựu cách mạng của cha anh”, góp phần đưa quê hương Gia Lai ngày càng phát triển và hội nhập.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ hiện nay không chỉ là thực hiện một cuộc vận động mà là hành động của thanh thiếu niên Việt Nam trong hành trình đảm nhận vai trò người chủ tương lai của nước nhà. Thế hệ trẻ Gia Lai nói riêng hòa cùng thế hệ trẻ Việt Nam đang từng bước trưởng thành, góp phần vào việc xây dựng và phát triển đất nước, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như lời Bác Hồ căn dặn.

Nguyễn Anh Minh

.
Bình luận (0)
.
.