.

(GLO)- Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra 4 khâu đột phá nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị đã đề ra kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt chỉ thị này. Phóng viên Báo Gia Lai đã trao đổi với lãnh đạo một số địa phương, đơn vị xung quanh việc triển khai Chỉ thị 05 trong thời gian tới.

Bên tượng đài Bác Hồ.                    Ảnh: Đức Thụy
Bên tượng đài Bác Hồ. Ảnh: Đức Thụy

 

* Đồng chí Thái Thanh Bình-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Ayun Pa
Hướng về cơ sở bằng những việc làm cụ thể


Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn thị xã thời gian tới sẽ tập trung giải quyết những vấn đề mà nhân dân bức xúc; đội ngũ cán bộ, đảng viên  phải phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của mình trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, cán bộ, đảng viên trên địa bàn thị xã phải gần dân, tăng cường bám sát cơ sở. Thị ủy sẽ tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc làm theo Bác. Mục tiêu đặt ra trong việc thực hiện chỉ thị này là tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ, nâng cao đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Chỉ thị 05 là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn tự rèn mình. Những kết quả đạt được là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên hàng năm.

 

* Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ-Bí thư Huyện ủy Đak Đoa
Tập trung xây dựng cánh đồng lớn


Ngay từ khi triển khai Chỉ thị 05, Đảng bộ huyện Đak Đoa đã xác định đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, chấn chỉnh tác phong làm việc để thực sự trở thành “công bộc” của dân. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục thực hiện các khâu đột phá, trong đó lấy việc tập trung xây dựng cánh đồng lớn và xây dựng nông thôn mới, gắn kết hộ là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chỉ thị này. Hiện nay, huyện đang tập trung chỉ đạo xây dựng các cánh đồng lớn tại xã Kdang và một số xã khác. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định làm theo Bác phải bằng những việc làm cụ thể, không chạy theo thành tích. Huyện sẽ tổ chức chào cờ kết hợp với việc nhận xét đánh giá việc làm hàng tuần, hàng tháng để từ đó có những chỉ đạo kịp thời, sát thực tế.

Huyện ủy sẽ đưa việc thực hiện các cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung kiểm điểm sinh hoạt hàng tháng, kiểm điểm cuối năm của tổ chức Đảng và đảng viên, công chức, viên chức; coi đây là một trong những tiêu chuẩn bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

 

* Đại tá Lê Tuấn Hiền-Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Tạo sự chuyển biến tích cực trong mỗi việc làm của cán bộ, chiến sĩ


 
Để thực hiện Chỉ thị 05 có hiệu quả, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, cấp trên phải làm trước để cấp dưới noi theo, đảng viên tiên phong để quần chúng học hỏi. Cùng với đó, học theo Bác phải gắn với nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Lấy sự chuyển biến tích cực trong mỗi việc làm của cán bộ, chiến sĩ để làm thước đo, cũng như làm cơ sở đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện của mỗi cá nhân và tập thể.

Học và làm theo Bác, lực lượng vũ trang tỉnh tập trung công tác giáo dục chính trị, tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, xây dựng quyết tâm cũng như ý chí phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, lực lượng vũ trang tỉnh tăng cường công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

 

* Đồng chí Vũ Đức Lợi-Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy An Khê
Khắc phục bệnh thành tích


Thị ủy An Khê tiếp tục thực hiện chỉ thị này gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó phát huy vai trò của cấp ủy và người đứng đầu để làm gương. Đồng thời, tập trung khắc phục bệnh thành tích, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm. Cùng với đó, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Việc làm theo Bác phải gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đã đề ra nhằm xây dựng thị xã ngày càng phát triển về mọi mặt.

Thời gian tới, Đảng bộ thị xã tiếp tục xác định các khâu đột phá đã đề ra như: xây dựng cánh đồng mía lớn; chỉnh trang đô thị; phát huy các giá trị văn hóa; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở.

 

* Đồng chí Hoàng Kim Lượng-Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Cơ
Xây dựng các xã biên giới vững mạnh


Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với các đơn vị liên quan mở 50 lớp cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập và quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong đó có lồng ghép việc thực hiện Chỉ thị 05. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền sát với tình hình thực tế của một huyện biên giới, chủ động nắm bắt dư luận, kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết tốt những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Cùng với đó, Huyện ủy Đức Cơ tập trung xây dựng 3 xã biên giới vững mạnh về chính trị và phát triển về kinh tế.

Vĩnh Hoàng

.
Bình luận (0)
.
.