.
.
(GLO)- Trong số nhiều vấn đề mà Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thảo luận thì Dự thảo đề án “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” được dư luận quan tâm nhất. Bởi lẽ, chưa bao giờ Đảng ta xao nhãng yêu cầu nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước. Thế nhưng, cũng chưa bao giờ lại có nhiều cán bộ, đảng viên cao cấp bị kỷ luật nhiều như hiện nay. Vì vậy, việc có thêm một quy định như thế này là hết sức cần thiết.
 
 
Khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII (ảnh nguồn internet)
Khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII (ảnh nguồn internet)
 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên đề cập tới tính “nêu gương” của cán bộ, đảng viên. Người coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Cán bộ lớn bao nhiêu thì trách nhiệm cũng nặng nề bấy nhiêu. Mà một trong những trách nhiệm nặng nề ấy là nêu gương tốt, là đi đầu trong mọi việc làm, là “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.
 
Trong 88 năm kể từ ngày thành lập Đảng, nhiều cán bộ, đảng viên giữ vẹn lời thề trước Đảng, trước nhân dân đã hăng say cống hiến trí tuệ, tài năng của mình cho đất nước mà không mảy may vụ lợi cá nhân, luôn xem Tổ quốc, nhân dân là trên hết. Họ đã trở thành những tấm gương sống và đóng góp quan trọng, có tính chất quyết định cho sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, cũng có không ít “con sâu” đã và đang làm ảnh hưởng đến uy tín, thanh danh của Đảng, làm mai một lòng tin của dân vào Đảng.
 
Ai cũng hiểu, không phải ngẫu nhiên mà có những chuyện đáng buồn như vậy. Nói thẳng rằng, tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, sự lơi lỏng, thiếu sót trong công tác Đảng, công tác quản lý nhà nước chính là nguyên nhân gây ra những tiêu cực, tham nhũng. Một bộ phận cán bộ càng có chức vụ lớn càng tham vọng quyền lực; lôi bè kéo cánh, tạo nên những nhóm lợi ích, lạm quyền, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi. Hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng của Nhà nước, tiền thuế của nhân dân bị thất thoát, lãng phí. Có những đảng viên thoái hóa biến chất, chỉ biết thu vén cho bản thân, cho nhóm lợi ích; có những cán bộ, đảng viên sách nhiễu dân, vòi vĩnh doanh nghiệp, thử hỏi, làm sao dân tin? Làm sao dân coi đó là tấm gương sáng để noi theo, làm theo được? Thế nên, người dân mới dễ bức xúc; mới có những vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài cả năm, thậm chí hàng chục năm không giải quyết được. Thế nên, mới dễ lý giải, vì sao có nhiều hiện tượng tiêu cực xảy ra trong xã hội. Thế nên, đã có lúc, có nơi, người dân khủng hoảng lòng tin.
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. “Tấm gương sống” ấy là gì nếu như không phải cán bộ, đảng viên hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân? là sự tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên mà trước hết là người đứng đầu, người giữ vị trí chủ chốt, giữ cương vị cao của Đảng, Nhà nước? Đảng ta luôn lấy tính nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt để nhân lên nhân tố đẹp, dẹp bỏ cái xấu, cái trì trệ, nhằm nâng cao sức chiến đấu của Đảng. 
 
Vì vậy, nếu Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương trình tại hội nghị lần này được thông qua, kỳ vọng sẽ giúp người lãnh đạo, người giữ vị trí chủ chốt nhận thức và thực hiện tốt vai trò tiên phong gương mẫu của mình; góp phần tạo nên những “tấm gương sống”, những cán bộ, đảng viên đủ sức gánh vác trọng trách mà Đảng, nhân dân giao phó. Lúc đó “nêu gương” thực sự đã trở thành một phương thức lãnh đạo của Đảng.
 
Nguyễn Vân
 
.