• Người có uy tín chung sức xây dựng quê hương
  • Chuyển tiền sang Campuchia qua kênh Inpay: Lợi ích kép
  • Gia Lai: Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra

Người có uy tín chung sức xây dựng quê hương

(GLO)- Gia Lai là tỉnh có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm gần 45% dân số. Những năm qua, tỉnh đã quan tâm xây dựng đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS, phát huy vai trò của người có uy tín trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chuyển tiền sang Campuchia qua kênh Inpay: Lợi ích kép

(GLO)- Nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng, Phòng Giao dịch BIDV Đức Cơ đã triển khai dịch vụ chuyển tiền nhanh 2 chiều giữa hai nước Việt Nam-Campuchia qua kênh Inpay của BIDC.

Gia Lai: Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra

(GLO)- "Các ngành, địa phương cần tập trung rà soát các nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm 2018 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ đề ra; đẩy mạnh triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản…".