.

Nhiều ý kiến tâm huyết hiến kế hoạt động Đoàn

Thứ Sáu, 27/10/2017, 06:33 [GMT+7]
.

(GLO)- Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2017-2022) là một sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ tỉnh nhà. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội lần này là xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022; xây dựng các chương trình hành động để tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên. Báo Gia Lai đã ghi lại một số ý kiến của đoàn viên thanh niên toàn tỉnh bên thềm Đại hội.
 

* Anh NGUYỄN ĐỨC HUY-Phó Bí thư Đoàn cơ sở Công an thị xã Ayun Pa: Qua Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2017-2022), tôi mong muốn Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa mới sẽ quan tâm hơn nữa đến các chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở tổ dân phố, thôn, làng vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, tôi cũng mong chương trình đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp sẽ được triển khai hiệu quả hơn, tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các đoàn viên thanh niên, nhất là đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số được tiếp cận nhiều hơn với các nguồn vốn vay ưu đãi, các lớp dạy nghề, cơ hội tìm kiếm việc làm… để giúp họ phát triển kinh tế. Từ đó góp phần định hướng, giúp các đoàn viên thanh niên tránh khỏi lối sống lệch lạc, ỷ lại, từng bước tạo được sự tin tưởng và thu hút thêm lực lượng tham gia tổ chức Đoàn.

 

* Chị NGUYỄN THỊ YẾN-Bí thư Đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: Trong nhiệm kỳ mới, tôi mong muốn Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng và nhân rộng các mô hình giáo dục kỹ năng cần thiết, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động phòng-chống tai nạn rủi ro, gây thương tích, xâm hại trẻ em, làm sao để tổ chức Đoàn thực hiện tốt vai trò đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em.

Cùng với đó, cần nhanh nhạy trong nắm bắt, thu hút vận động các nguồn lực, tham mưu xây dựng và phát triển các điểm vui chơi, sinh hoạt cho thiếu nhi, tăng cường xã hội hóa, vận động nguồn lực phục vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi, chú trọng các giải pháp chăm lo, tổ chức các sân chơi, đặc biệt trong dịp hè cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

 

* Anh NAY WINH-Phó Bí thư Huyện Đoàn Chư Sê: Tôi rất vui vì Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2017-2022) đã bầu được những người đủ đức, đủ tài, đầy nhiệt huyết vào Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa mới để chỉ đạo, định hướng đúng đắn, sáng tạo trong việc tổ chức các chương trình nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng cho đoàn viên thanh niên.

Tôi mong Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa mới sẽ thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, đặc biệt là ở cấp cơ sở, thôn, làng.

 

* Anh LÊ VĂN TIỀN-Bí thư Đoàn xã Ia Boòng (huyện Chư Prông): Trong nhiệm kỳ 2017-2022, tôi hy vọng Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục phát huy được những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời sẽ đưa ra nhiều giải pháp, tổ chức nhiều chương trình hiệu quả, thiết thực nhằm nâng cao công tác tập hợp đoàn viên thanh niên, đặc biệt là ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa. Bởi trên thực tế, ở các thôn, làng, việc vận động, kêu gọi thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, ở cơ sở vẫn còn rất nhiều thanh niên có ý chí nhưng không có vốn để sản xuất, phát triển kinh tế. Vì vậy, tôi mong trong nhiệm kỳ tới, sẽ có nhiều đoàn viên thanh niên được tiếp cận với các nguồn vốn vay, hỗ trợ, nhất là từ Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Khôi Nguyên (thực hiện)

.