.

(GLO)- Hòa chung với không khí thi đua của tuổi trẻ cả nước, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Kông Chro đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn cơ sở hoàn thành công tác đại hội và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện lần thứ VII (nhiệm kỳ 2017-2022).

Xác định đại hội Đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu niên trong nhiệm kỳ qua, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn trong nhiệm kỳ mới, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Kông Chro đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức đại hội Đoàn các cấp đến từng cơ sở Đoàn. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức đại hội trên tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; qua đó phát huy vai trò, trí tuệ, trách nhiệm của các cấp cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở. Ảnh: H.T
Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở. Ảnh: H.T

Các cơ sở Đoàn đã rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ cùng với sự chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác nhân sự Ban Chấp hành khóa mới đảm bảo đúng quy trình, quy định. Ban Thường vụ Huyện Đoàn cũng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn cơ sở kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình tổ chức đại hội. Trên tinh thần đó, các cơ sở Đoàn đã luôn tích cực, chủ động trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội. Cùng với công tác chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Huyện Đoàn còn tích cực chỉ đạo các  Đoàn cơ sở đăng ký và đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên hướng tới cộng đồng, phù hợp với tình hình thực tế để chào mừng đại hội Đoàn các cấp.

Chị Đinh Thị Trinh-Phó Bí thư Đoàn cơ sở thị trấn Kông Chro, cho biết: “Để chào mừng Đại hội Đoàn huyện Kông Chro lần thứ VII (nhiệm kỳ 2017-2022), Ban Chấp hành Đoàn cơ sở thị trấn đã triển khai cho đoàn viên, thanh-thiếu niên tổ chức giao lưu. Trong các buổi giao lưu đã tổ chức nhiều trò chơi dân gian, tổ chức dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm. Đây cũng là dịp để tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa đoàn viên, thanh-thiếu niên với nhau”.

Hiện 100% cơ sở Đoàn cấp xã trên địa bàn huyện Kông Chro đã tiến hành xong đại hội. Trong đó, có 11/27 cơ sở Đoàn tổ chức bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội; tỷ lệ nữ tham gia Ban  Chấp hành tại các cơ sở Đoàn đạt khá cao; công tác nhân sự thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, quy định, có sự kế thừa và phát triển. Sau mỗi đại hội  Đoàn cơ sở, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đều tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm, trong đó, chú trọng đánh giá việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân, trách nhiệm của Ban Chấp hành Đoàn cũng như từng cá nhân, từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu  Đoàn cơ sở, đề cao ý thức của đoàn viên thanh niên; có phương hướng, mục tiêu và giải pháp thực hiện hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới.

Anh Đinh Văn Súy-Bí thư Huyện Đoàn Kông Chro, cho biết: “Ban Chấp hành Huyện Đoàn đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn các xã, thị trấn cũng như cơ sở trực thuộc tiến hành  đại hội đúng thời gian quy định. Sau khi các tổ chức cơ sở tổ chức đại hội xong, Ban Chấp hành Huyện Đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện nhiệm kỳ 2017-2022, trong đó tập trung tổ chức hội nghị để tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Ban Chấp hành Huyện Đoàn khóa VI trình tại Đại hội khóa VII (nhiệm kỳ 2017-2022), tham gia góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XIV…  Về công tác nhân sự, sau khi đã thống nhất với Ban Chấp hành, Thường trực Huyện Đoàn đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng nhân sự Ban Chấp hành Huyện Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022”.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Kông Chro lần thứ VII (nhiệm kỳ 2017-2022) dự kiến tổ chức vào ngày 22 và 23-8-2017.

Thúy Ngọ

.