.
Chư Prông: Nhiều giải pháp giảm nghèo

Chư Prông: Nhiều giải pháp giảm nghèo

(GLO)- Năm 2019, huyện Chư Prông đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 9,12% xuống còn 6,12%. Để đạt mục tiêu này, huyện tiếp tục huy động nguồn lực từ các đơn vị, doanh nghiệp; chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ các hộ nghèo phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

.