• Khoảnh khắc Sơn Trà

Khoảnh khắc Sơn Trà

Voọc chà vá chân nâu được Thành ủy Đà Nẵng thống nhất chọn làm hình ảnh nhận diện cho TP. Đà Nẵng nhân sự kiện APEC 2017 - diễn ra tại Đà Nẵng.

    .
.
.