• NASA muốn kéo thiên thạch khổng lồ 200 km về Trái đất
  • Công bố phát hiện chấn động mới về nguồn gốc loài người
  • Hai nhà du hành vũ trụ Mỹ ra ngoài không gian khắc phục sự cố

NASA muốn kéo thiên thạch khổng lồ 200 km về Trái đất

Nếu mang được thiên thạch về Trái đất, con người sẽ không phải lo lắng về kim loại quý trong vài ngàn năm.

Công bố phát hiện chấn động mới về nguồn gốc loài người

Lâu nay các nhà nghiên cứu cho rằng nguồn gốc của loài người tiến hóa từ loài vượn sống cách đây khoảng 5 triệu năm ở châu Phi. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây về các mẫu hóa thạch được tìm thấy ở Hy Lạp và Bulgaria đã mang lại một giả thuyết mới.

Hai nhà du hành vũ trụ Mỹ ra ngoài không gian khắc phục sự cố

Hai nhà du hành vũ trụ Mỹ sẽ "đi bộ" ra ngoài Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong ngày 23-5 để thay thế một máy tính bị hỏng.

    .
.
.