• Huế: Phát hiện vật lạ, nghi trang sức cổ hiếm có ở Việt Nam
  • Mộc bản trường học Phúc Giang - Di sản tư liệu thế giới
  • Hội họa Việt Nam thế kỷ XX và đương đại

Huế: Phát hiện vật lạ, nghi trang sức cổ hiếm có ở Việt Nam

Trong lúc tham gia huấn luyện công tác dân quân tự vệ, anh Long nhặt đươc một vật trang sức bằng đá có hình thù kỳ lạ lẫn trong đất đá ven đường, nghi là cổ vật từ thời văn hóa Sa Huỳnh.

Mộc bản trường học Phúc Giang - Di sản tư liệu thế giới

Ngày 23-5, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, đã khai mạc chuyên đề "Mộc bản Trường học Phúc Giang - Di sản tư liệu thế giới".

Hội họa Việt Nam thế kỷ XX và đương đại

Nhà đấu giá mỹ thuật Lý Thị (Lythi Auction) cho biết, đơn vị này đang chuẩn bị cho phiên đấu giá Vị nghệ thuật lần thứ hai, chủ đề Hội họa Việt Nam thế kỷ XX và đương đại.

    .
.
.