.
.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành vừa ký Quyết định số 1096/QĐ-UBND về thành lập thành lập Hội đồng thi tuyển công chức năm 2018 của tỉnh. 
 
 
Việc thi tuyển sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức. Ảnh: Thanh Nhật
Việc thi tuyển sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức. Ảnh: Thanh Nhật
 
Theo Quyết định trên, Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Huỳnh Nữ Thu Hà. Phó Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Văn Tâm. Các ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và một số sở ngành, cơ quan liên quan của tỉnh. Cơ quan thường trực của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2018 của tỉnh là Sở Nội vụ, có trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng triển khai nhiệm vụ và đảm bảo các điều kiện liên quan để Hội đồng hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định. 
 
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã ký Quyết định số 1097/QĐ-UBND về thành lập thành lập Ban Giám sát  Kỳ thi tuyển công chức năm 2018 của tỉnh Gia Lai. Ban Giám sát gồm có 7 thành viên, do ông Trần Hữu Đức- Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng ban. Các giám sát viên là lãnh đạo một số cơ quan liên quan của tỉnh. 
 
Thanh Nhật
 
 
.