.

Gia Lai: Hơn 21,2 tỷ đồng để điều chỉnh mức lương cơ sở

Thứ Tư, 03/01/2018, 06:29 [GMT+7]
.

(GLO)- Để thực hiện các quy định mới về chi trả kinh phí theo điều chỉnh tăng mức lương cơ sở cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh.
 

Kho bạc nhà nước Gia Lai làm thủ tục giải ngân kinh phí chi trả theo điều chỉnh tăng lương. Ảnh: T.N
Kho bạc nhà nước Gia Lai làm thủ tục giải ngân kinh phí chi trả theo điều chỉnh tăng lương. Ảnh: T.N

UBND tỉnh Gia Lai vừa ra Quyết định số 897/QĐ-UBND xuất ngân sách tỉnh hơn 21,2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2017 cấp cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh và các đơn vị cấp huyện trong tỉnh, để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2017 theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ (Về quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang) và Nghị định số 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ (Về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc).

Tổng nguồn kinh phí trên sẽ được cấp bổ sung cho các đơn vị cấp huyện hơn 1,9 tỷ đồng và cấp bổ sung cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh là hơn 19,2 tỷ đồng. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị cấp huyện và các đơn vị dự toán cấp tỉnh tiếp nhận, sử dụng kinh phí đúng mục đích, thanh quyết toán theo quy định...

Thanh Nhật

.