.

Ban hành 52 quyết định công bố thủ tục hành chính

Thứ Năm, 14/12/2017, 13:18 [GMT+7]
.

(GLO)- Thời gian qua, công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính luôn được các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh quan tâm triển khai nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho người dân.

 

Theo đó, đến nay, tỉnh Gia Lai đã ban hành 52 quyết định công bố thủ tục hành chính, công bố 803 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, gồm: 259 thủ tục hành chính mới ban hành, 392 thủ tục hành chính sửa đổi và công bố bãi bỏ 152 thủ tục hành chính.

 

Ảnh: Mộc Trà
Ảnh: Mộc Trà

17/20 sở, ban, ngành; 17/17 UBND huyện, thị xã, thành phố; 65/222 UBND cấp xã đã được triển khai mô hình “một cửa liên thông” với hệ thống hoạt động hiệu quả, giảm thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai, minh bạch, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. 20/20 sở, ban, ngành; 17/17 đơn vị hành chính cấp huyện; 222/222 đơn vị hành chính cấp xã và một số cơ quan nhà nước khác được triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

 

Ngoài ra, một số thủ tục liên quan đến doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cũng đã rút ngắn được thời gian giải quyết hồ sơ như: thời gian thành lập doanh nghiệp hiện còn 1,5 ngày (quy định là 3 ngày), cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 1 ngày (quy định là 5 ngày), giải quyết thủ tục hành chính về đàu tư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh là 21 ngày (quy định 35 ngày); 100% đơn vị đã nộp thuế điện tử…

Mộc Trà

.