.

Từ ngày 1-7-2018, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi (sau đây gọi gọn là trợ cấp thai sản) sẽ tăng thêm 6,923% so với mức trợ cấp hiện hành.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 (vừa được Quốc hội thông qua ngày 13-11-2017) nêu rõ mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng kể từ ngày 1-7-2018.

Theo đó, tiền trợ cấp thai sản cũng sẽ được điều chỉnh tăng theo kể từ ngày 1-7-2018 cho phù hợp với Điều 38 của luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Cụ thể, Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi quy định: Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Theo đó, mức trợ cấp thai sản được điều chỉnh tăng 180.000 đồng tức 2.780.000 đồng so với quy định hiện hành là 2.600.000 đồng.

Việt Hương/nguoiduatin

.