• Ban hành điều kiện kinh doanh thiết bị ngụy trang để ghi âm, ghi hình
  • Cách tính mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng/tháng từ 1-7-2017

Ban hành điều kiện kinh doanh thiết bị ngụy trang để ghi âm, ghi hình

Nghị định quy định điều kiện về an ninh, trật tự, công tác quản lý nhà nước, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và biện pháp thi hành đối với hoạt động kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.

Cách tính mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng/tháng từ 1-7-2017

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng/tháng áp dụng từ ngày 1-7-2017.

    .
.
.