• Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai
  • Tăng thu nhập cho cán bộ, công chức từ kinh phí tiết kiệm
  • Gia Lai: Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Tăng thu nhập cho cán bộ, công chức từ kinh phí tiết kiệm

Tăng thu nhập cho cán bộ, công chức từ kinh phí tiết kiệm

Gia Lai: Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách

(GLO)- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18-9-2017.

.
.