• Tạo thuận lợi cho xuất-nhập khẩu
  • Bộ Công an chủ trì soạn thảo quy định thi hành Luật An ninh mạng
  • Quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng

Tạo thuận lợi cho xuất-nhập khẩu

(GLO)- Ngày 20-4, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2018/NĐ-CP (Nghị định 59) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Xung quanh nghị định này, phóng viên Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Thanh Huyền-Phó Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum.

Bộ Công an chủ trì soạn thảo quy định thi hành Luật An ninh mạng

Bộ Công an được Thủ tướng phân công chủ trì soạn thảo 3 văn bản quy định chi tiết thi hành Luật An ninh mạng.

Quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

.
.