123
Chính sách mới - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh - Chính xác
  • Giảm phí thẩm định quảng cáo thuốc, mỹ phẩm
  • Từ 2019: Chủ tịch tỉnh, thứ trưởng không có xe công
  • Tiền trợ cấp thai sản tăng thêm 6,923% từ 1-7-2018

Giảm phí thẩm định quảng cáo thuốc, mỹ phẩm

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 114/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư 277/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

Từ 2019: Chủ tịch tỉnh, thứ trưởng không có xe công

Theo tính toán của Bộ Tài chính, sau khi thực hiện khoán xe công, cả nước sẽ chỉ còn 180 xe công phục vụ chức danh, giúp ngân sách Nhà nước mỗi năm có thể cắt giảm được gần 5.000 tỷ đồng.

Tiền trợ cấp thai sản tăng thêm 6,923% từ 1-7-2018

Từ ngày 1-7-2018, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi (sau đây gọi gọn là trợ cấp thai sản) sẽ tăng thêm 6,923% so với mức trợ cấp hiện hành.

.
.