.
(GLO)- Chiều 2-8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp với các cơ quan thông tấn, báo chí triển khai công tác phối hợp tuyên truyền nhân kỷ niệm 57 năm Ngày Da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2018) và tuyên truyền về Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh lần thứ 4 (nhiệm kỳ 2018-2023).
 

 

Họp bàn phối hợp tuyên truyền tại Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ảnh: N.N
Họp bàn phối hợp tuyên truyền tại Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ảnh: N.N
 
Tại cuộc họp, Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền nhằm thúc đẩy phong trào hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin”; góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam.
 
Toàn tỉnh hiện có gần 13.000 người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó, gần 7.000 người bị nhiễm trực tiếp và khoảng 6.000 người bị nhiễm gián tiếp. Trong 5 năm (2013-2018), ngoài các chế độ chính sách của Nhà nước, các tổ chức cá nhân đã đóng góp Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của tỉnh gần 15 tỷ đồng. Thông qua đó, các cấp Hội trong tỉnh có điều kiện hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng và giúp đỡ nạn nhân trên 17 tỷ đồng.
Như Nguyện
 
.