.

Triển khai thu thập thông tin cung cầu lao động năm 2017

Thứ Ba, 04/07/2017, 23:15 [GMT+7]
.

(GLO)- Nhằm khảo sát thông tin cơ bản và chính xác về thực trạng lao động việc làm, thất nghiệp và biến động trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp yêu cầu của cung-cầu lao động, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1993/KH-UBND về thu thập thông tin cung cầu lao động năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

 Các đơn vị, doanh nghiệp phải cung cấp thông tin về nhu cầu sử dụng lao động.  Ảnh: T.N
Các đơn vị, doanh nghiệp phải cung cấp thông tin về nhu cầu sử dụng lao động. Ảnh: T.N

Theo đó, đối tượng thu thập thông tin về cung lao động là người lao động. Trong đó, áp dụng phương pháp thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý cuả thôn, làng, tổ dân phố và tương đương vào sổ ghi chép thông tin thị trường lao động, phần cung lao động. Đối tuợng thu thập thông tin về cầu lao động là người sử dụng lao động. Phương pháp thu thập là điều tra viên trực tiếp phỏng vấn người lao động và ghi chép thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người sử dụng lao động (đơn vị, doanh nghiệp...), có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa bàn quản lý, theo mẫu do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành.

Thời gian triển khai các bước và nội dung công việc theo kế hoạch này từ nay đến hết tháng 9-2017, được kết thúc bằng khâu chuyển dữ liệu cung cầu lao động trên địa bàn tỉnh vào hệ thống cơ sở dữ liệu thị trường lao động quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND và Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cấp huyện triển khai thu thập thông tin cung cầu lao động. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện liên quan  cho việc tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ điều tra viên ở các huyện, thị xã, thành phố, cung cấp các tài liệu và phương tiện liên quan để triển khai thực hiện. UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, các xã, phường, thị trấn triển khai các nhiệm vụ theo quy định.

Thanh Nhật

.