.

(GLO)- Theo GS.TS Hoàng Chí Bảo-Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt đang dần xuống cấp biểu hiện ở tình trạng bạo lực gia đình ngày một gia tăng, không chỉ ở các gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn mà còn ở những gia đình giàu có, trí thức. Trong xã hội xuất hiện ngày càng nhiều tình trạng xung đột gia đình dẫn đến đổ vỡ và ly hôn, nhất là ở gia đình trẻ; ngày càng nhiều vụ án nghiêm trọng như: con giết cha, chồng giết vợ, loạn luân…

Trước những khó khăn, thách thức đặt ra, thời gian qua, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 917/KH-UBND triển khai quy chế phối hợp liên ngành về phòng-chống bạo lực gia đình đến năm 2020. Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân Tháng Hành động quốc gia về phòng-chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam (28-6).

 

Hội thi tìm hiểu Luật Phòng-chống bạo lực gia đình.                 Ảnh: Đ.Y
Hội thi tìm hiểu Luật Phòng-chống bạo lực gia đình. Ảnh: Đ.Y

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng đã chỉ đạo Phòng Văn hóa-Thông tin phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức phát động hưởng ứng chiến dịch truyền thông Tháng Hành động quốc gia về phòng-chống bạo lực gia đình. Qua đó, tạo hiệu ứng tích cực nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong phòng-chống bạo lực gia đình, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng-chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

Năm 2017, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp về công tác gia đình. Theo đó, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai như tổ chức Hội thi vẽ tranh với chủ đề: “Gia đình yêu thương” cho học sinh Tiểu học và THCS nhằm tôn vinh giá trị truyền thống gia đình, tạo sự gắn kết các thành viên trong gia đình. Mặt khác, thông qua hoạt động tuyên truyền, các đơn vị đã thực hiện tốt Luật Trẻ em; Luật Phòng-chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình văn hóa với tiêu chí “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Hàng năm, Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) còn tham mưu tổ chức thành công Hội thi phòng-chống bạo lực gia đình từ cơ sở đến cấp tỉnh; thành lập Câu lạc bộ “Nói không với bạo lực gia đình”; công tác phát hiện, tiếp nhận và chuyển gửi nạn nhân bạo lực gia đình được chủ động thực hiện thông qua việc thành lập các đường dây nóng. Các mô hình phòng-chống bạo lực gia đình được quan tâm củng cố ở 100% xã, phường, thị trấn có mô hình lồng ghép hoạt động phòng-chống bạo lực gia đình... Nhờ đó, nhận thức của các tầng lớp nhân dân có nhiều chuyển biến. Nhiều mô hình mới về gia đình như “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”, “Gia đình phát triển bền vững”... được nhân rộng.

Trao đổi với P.V, ông Phạm Hồng Phong-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, cho biết: Thời gian tới, Sở tiếp tục tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng can thiệp, hỗ trợ về phòng-chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác này. Tổ chức hội nghị chuyên đề về Luật Phòng-chống bạo lực gia đình. Tăng cường công tác tuyên truyền nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc (20-3), Ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25-11) và tăng cường công tác kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ gia đình, phòng-chống bạo lực gia đình tại cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của gia đình để gia đình luôn là nền tảng, tiền đề giáo dục nhân cách con người.

Hà Tây

.