.

Bổ nhiệm nhân sự mới tại Hội đồng Lý luận Trung ương

Thứ Tư, 04/07/2018, 14:29 [GMT+7]
.

Sáng 4-7, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao quyết định bổ nhiệm nhân sự tại Hội đồng Lý luận Trung ương.
 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao quyết định bổ nhiệm nhân sự cho ông Phạm Văn Linh.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao quyết định bổ nhiệm nhân sự cho ông Phạm Văn Linh.

Theo đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Linh - Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương, Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội đồng Lý luận Trung ương.

Ông Phạm Văn Linh được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cùng đó, ông Phạm Văn Linh cũng thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kể từ ngày 1-7-2018.

Thế Công/toquoc

.