.

(GLO)- Sáng 30-5, đoàn giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai do ông Rah Lan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính, sự nghiệp năm 2016-2017 tại UBND tỉnh. 
 

Ảnh: Đ.Y
Ảnh: Đ.Y

Theo báo cáo, trong 2 năm (2016-2017), UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế và biên chế cắt giảm hàng năm theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Việc tuyển dụng công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp được UBND tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật. Trong tuyển dụng, UBND tỉnh đã thực hiện đúng nội quy, quy chế, quy định, đảm bảo đúng quy trình. Từ năm 2016 đến nay, số biên chế UBND tỉnh giao cho các địa phương là 60.951 công chức, viên chức.

Thay mặt đoàn giám sát, ông Rah Lan Chung đã nêu một số vấn đề nổi cộm của tỉnh qua đợt giám sát. Theo đó, toàn tỉnh hiện thiếu 2.544 biên chế giáo viên, nhất là giáo viên mầm non. Ngành Y tế cũng khó khăn về nguồn nhân lực, nhưng chỉ được tuyển dụng biên chế chức danh bác sĩ, các chức danh khác như: điều dưỡng, nữ hộ sinh… không được tuyển dụng. Theo quy định của Trung ương, đến cuối năm 2017 phải cắt giảm 1.088 biên chế. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 5-2018, toàn tỉnh mới tinh giản được 513 cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Huỳnh Nữ Thu Hà, nhiều địa phương đề xuất UBND tỉnh giao thẩm quyền cho địa phương luân chuyển cán bộ giữa huyện này đến huyện khác, thi tuyển giáo viên, công chức, viên chức nhưng Bộ Nội vụ không chấp thuận nên UBND tỉnh vẫn giao trực tiếp cho Sở Nội vụ tham mưu giúp tỉnh. Về thực trạng thiếu giáo viên, UBND tỉnh đang kiến nghị Trung ương cho chủ trương tuyển dụng và hợp đồng các chức danh giáo viên để đáp ứng nhu cầu dạy và học ở địa phương. Trước mắt, UBND giao cho Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh đề xuất tiếp tục thực hiện chi trả lương cho giáo viên đã hợp đồng công việc trong 9 tháng của năm học 2017-2018...

Đinh Yến

.